Förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017

Innehåll

1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår    Uppräkningsfaktor
2016        1,050
2017        1,052