Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Innehåll

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

2 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om
1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och
2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas enligt den lagen. Förordning (2020:1137).