Tilläggsdirektiv till utredningen Att vända frånvaro till närvaro - en utredning om problematisk elevfrånvaro (U 2015:11)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om att vända frånvaro till närvaro (dir. 2015:119). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 15 september 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 december 2016.

     (Utbildningsdepartementet)