Interpellation 2016/17:319 Världens första feministiska regering

av Richard Jomshof (SD)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Regeringen skriver på sin hemsida att Sverige har världens första "feministiska regering". På hemsidan står bland annat följande att läsa:

En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet.

Vidare skriver man att regeringen bedriver en "feministisk utrikespolitik" och att jämställdheten mellan kvinnor och män "utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik".

Dessa uttalanden förpliktar. När de kvinnliga företrädarna för Sveriges regerings- och näringslivsdelegation, med EU- och handelsminister Ann Linde i spetsen, då väljer att bära slöja och böja sig för det iranska islamofascistiska patriarkatets vilja gällande kvinnors klädsel under sitt besök i Iran, är det många som med rätta ställer sig frågande till agerandet. Det sänder inte minst ut mycket märkliga signaler till alla de kvinnor som tvingas leva under islamistiskt förtryck världen över, samtidigt som man gynnar och spelar den iranska regimen i händerna.

Samtidigt har såväl statsminister Stefan Löfven som vice statsminister Isabella Lövin kritiserat USA:s president Donald Trump för hans kvinnosyn. Kritiken mot Iran har dock mer eller mindre uteblivit. Man väljer att "ta strid med demokratier och krypa för diktaturer", som en ledarskribent på en av Sveriges större morgontidningar väljer att uttrycka det.

Är det verkligen värdigt en "feministisk regering" och ett uttryck för en "feministisk utrikespolitik" att böja sig för den islamofascistiska diktaturen i Iran i enlighet med vad som framgår ovan?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

  1. Vilka skäl och överväganden låg bakom statsrådets agerande i Iran?
  2. Är det statsrådets ställningstagande att detta agerande stod i överensstämmelse med regeringens feministiska inriktning?