Riksdagsskrivelse 2016/17:66

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson