Bilaga 11

Kartskisser över baslinjepunkter, punkter på lågvattenlinjen och punkter på lågvattenskär samt baslinjer

Västkusten

I denna bilaga redovisas kartskisser och ortofoton över utredningens förslag till baslinjepunkter, punkter på lågvattenlinjen, punkter på lågvattenskär och baslinjer. Som jämförelse anges också befintliga baslinjepunkter, cirkelbågemedelpunkter och baslinjer från Sjöfartsverkets sjökortsdatabas.

Samtliga kartskisser har skalangivelse och teckenförklaring. Inledningsvis visas en översiktskarta för varje delsträcka av kusten.

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen

Havsgränsutredningen