Försäkringskassans föreskrifter (2015:881) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Innehåll

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den 1 februari 2016.