Förordning (2015:847) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2016

Innehåll

1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 2,35 procent för år 2016.