Förordning (2015:770) om ränta för år 2016 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Innehåll

1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,6 procent.