Förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016

Innehåll

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår    Uppräkningsfaktor 
2015        1,050
2016        1,053