Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

2 § Kustbevakningen är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

3 § Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vad en rapport enligt 2 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen ska innehålla.