Fråga 2015/16:998 Nedrustningen av trafikövervakningen

av Lars-Axel Nordell (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sedan den nya polisorganisationen trädde i kraft i januari 2015 har nykterhetskontrollerna i trafiken minskat med cirka 75 procent.

Orsakerna anses dels vara att annat prioriteras, dels att det efter omorganisationen inte längre finns några renodlade trafikpoliser.

Trafikövervakning – inte minst nykterhetskontroller – är en polisverksamhet som förebygger mycket mänskligt lidande. Varje år skadas flera hundratals människor allvarligt i olyckor där alkohol och/eller narkotika är inblandat. Av alla omkomna i vägtrafiken har 26 procent, under de senaste tre åren, omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka.

Det är angeläget att polisens trafikövervakning återupprättas.

 

Avser statsrådet att återupprätta polisens trafikövervakning, inklusive poliser som är specialinriktade på trafikkontroller?