Fråga 2015/16:996 Biobanker

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Biobankerna har potential att vara en av Sveriges främsta fördelar när det kommer till att locka ny läkemedelsforskning. I stället begränsas möjligheten att använda dessa av en synnerligen föråldrad lagstiftning, en lagstiftning som medför flera särkrav jämfört med andra länder. På grund av detta ökar risken att Sverige inte kan delta i prövningar och forskningssatsningar då länder med mer anpassad och effektiv lagstiftning prioriteras.

Genom att underlätta och minska byråkratin för dem som önskar bedriva forskning med hjälp av biobankerna har vi som land en fantastisk möjlighet att hålla oss i framkant av läkemedelsforskningen och på så sätt låta våra invånare åtnjuta fördelarna som kommer av detta. 

Med hänsyn till ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att Sverige inte går miste om framtida läkemedelsforskning?