Fråga 2015/16:989 Utlovade skattesänkningar på pensioner

av Lotta Finstorp (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vid årsskiftet sänktes pensionsskatten. Men 200 000 pensionärer får inte den skattesänkning som regeringen utlovade i höstbudgeten.

Detta sker samtidigt som man också har infört en rad andra försämringar som påverkar våra äldres ekonomi. Några av dessa är: 

– höjd maxtaxa i äldreomsorgen

– minskat jobbskatteavdrag

– sänkt uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt

– sänkt RUT- och ROT-avdrag

– fördyringar vid anställning av personer över 65. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka initiativ tänker finansministern ta för att kompensera de ålderspensionärer som lovats sänkt skatt men som nu i stället tvingas betala mer?