Fråga 2015/16:988 Tiggeriförbud

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Frågan om att införa ett tiggeriförbud har aktualiserats. ”Om det är så att vi märker att vi behöver göra mer, då är vi beredda att göra mer”, sa statsminister Stefan Löfven nyligen gällande att införa ett tiggeriförbud. Samtidigt meddelar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att man ser över hur andra länder har hanterat frågan.

Moderaterna har föreslagit att det ska bli lättare för kommunerna att förbjuda tiggeri. Att människor tigger och lever i stor utsatthet i Sverige är inte så vi långsiktigt kommer till rätta med de problem med fattigdom, social utsatthet och diskriminering som finns i de länder varifrån de flesta som i dag tigger i Sverige kommer. Vi välkomnar att regeringen äntligen tar tag i frågan. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern att återkomma med förslag om hur ett förbud mot tiggeri ska utformas?