Fråga 2015/16:984 Irans behandling av politiska fångar

av Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den iranske bloggaren och människorättsaktivisten Hossein Ronaghi-Maleki arresterades i Iran 2009. Som människorättsaktivist hade han arbetat med att skapa möjligheter för människorättsorganisationer att ta sig förbi regimens internetblockering. Efter 13 månaders tortyr och isolering dömdes han till 15 års fängelse för att ha äventyrat nationens säkerhet och förolämpat landets ”andlige” ledare Ayatollah Khamenei. Hossein lider i dag av allvarliga njurproblem till följd av den tortyr han utsatts för i fängelset. Han förvägras dock sjukvård.

Att den iranska regimen ofta bryter mot demokratins principer och mänskliga rättigheter är väl känt och att rättssystemet är under all kritik likaså. Detsamma gäller också fängelsevillkoren. Ett långt fängelsestraff, under vilket man förvägrar torterade människor medicinsk vård kan betyda samma sak som en långsam avrättning. Det finns flera exempel där regimkritiker i Iran råkat ut för samma sak som Hossein.

Jag vill fråga utrikesminister Margot Wallström:

Vad avser utrikesministern att göra för att förmå den iranska regimen att frige Hossein Ronaghi-Maleki och andra politiska fångar samt respektera mänskliga rättigheter, ge arresterade och fångar en human behandling?