Fråga 2015/16:980 Biståndet till Afghanistan

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Enligt kvinnorättsorganisationen Women for Afghan Women utsätts kvinnor för systematiska övergrepp inom det afghanska rättssystemet genom så kallade oskuldskontroller. Nyligen presenterade Afghanistans oberoende kommission för mänskliga rättigheter en rapport som visar att en stor majoritet av fängslade kvinnor i Afghanistan, mot sin vilja, tvingats genomgå gynekologiska undersökningar. Syftet med undersökningarna är att förvissa sig om att kvinnan är oskuld, något som i Afghanistan ofta krävs att kvinnan ska vara fram till äktenskapet. Förutom det faktum att kontrollerna inte kan visa huruvida en kvinna är oskuld eller inte är det ett brott mot kvinnans integritet och rättigheter. För att komma till rätta med det här måste Afghanistans regering förbjuda oskuldkontroller enligt lag.

Sedan 2002 har Sverige gett knappt 7 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan, pengar som bland annat gått till att öka tillgången till utbildning och sjukvård. Vi har möjlighet att sätta press på Afghanistans regering att respektera kvinnors rättigheter genom att villkora vårt fortsatta bistånd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

Överväger statsrådet att frysa eller begränsa biståndet till Afghanistan till dess att landets regering tillgodoser att kvinnors rättigheter respekteras?