Fråga 2015/16:974 Försvarets användning av brandskum med giftiga kemikalier

av Kristina Yngwe (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Perfluorerade och polyfluorerade ämnen, en grupp som kallas PFAS, är långlivade giftiga kemikalier som ansamlas i naturen och i människor. Forskning och rapporter från såväl svenska myndigheter, Nordiska rådet som FN visar att dessa ämnen är giftiga, reproduktionsstörande och skadliga för immunförsvar och inre organ och att höga halter har konstaterats i bland annat modersmjölk. Dessa ämnen har påträffats i vatten i anslutning till flera militära flygplatser och det kan kopplas till användningen av brandskum.

Sedan den tillträdde har den rödgröna regeringen fortsatt det arbete Centerpartiet och Alliansen startade vad gäller bland annat inventeringen av förorenade områden. Nyligen presenterades utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten. Klimat- och miljöminister Åsa Romson konstaterade i samband med presskonferensen att åtgärder måste ske, och jag och Centerpartiet delar hennes bedömning.

I ljuset av detta är det inte minst djupt beklagligt att försvaret fortsätter att använda brandskum som innehåller denna typ av ämnen, närmare bestämt FTS-6:2, fluortelomersulfonat. Detta är särskilt uppseendeväckande eftersom brandskum med motsvarande egenskaper, men utan det giftiga ämnet, används av Swedavia. Från Centerpartiets sida skulle vi vilja se att regeringen tar fram en handlingsplan för utfasning av PFAS från brandskum i försvarets verksamhet.

Därför vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

Utifrån den nya evidensen om PFAS, som presenterades i Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten M 2015:B, anser försvarsministern fortfarande att det bästa alternativet är brandskum innehållande högfluorerande ämnen, när det kan innebära stora konsekvenser för människa, djur och miljö?