Fråga 2015/16:973 Stödområden Alfta-Bollnäs

av Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sverige behöver få en större självproduktion av livsmedel och vi behöver fler bönder. Alltför många bönder tvingas ge upp sin verksamhet på grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte är rimliga, speciellt när man beaktar riskerna i verksamheten. Fler bönder riskerar att slås ut när nu stödområdena ändrats.

Vi uppskattar Näringsdepartementets initiativ att lindra effekterna av de förändringar som genomförts gällande indelningen av stödområden för gårdar. Trots det vill vi belysa problematiken som uppstått bland annat i Alfta och Bollnäs församlingar där en del gårdar fått en liten sänkning av bidragen medan granngårdarna några få kilometer bort har fått en stor höjning. Gränsen mellan stödområde 4 och 5 skär rakt igenom en dalgång med många gårdar där det inte skiljer något märkbart i odlingsförhållanden. Konkurrenssituationen blir ohållbar då vissa gårdar får rejält ökad betalningsförmåga och andra minskad.

Det är därför bra att statsrådet nu har deklarerat att han är beredd att ge Jordbruksverket i uppdrag att göra en översyn av de nya stödområdena. I denna översyn bör man också väga in topografin och arrondering av åkermarken i området.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht blir därför:

Kommer Jordbruksverkets översyn av stödområdena att innebära att topografin och arrondering av mark vägs in?