Fråga 2015/16:971 Nya storregioner

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Kommittén som av regeringen uppdragits att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som de kallar det, berör hela landet och har gjort många upprörda.

Statsrådet Ardalan Shekarabi har i ett tidigare svar på en skriftlig fråga (Fråga 2015/16:126 om Halland som region) betonat vikten av dialog och förankring med de län och landsting som berörs. Trots detta har kommittén nu framfört ett diskussionsunderlag där man i tvär kontrast till Region Hallands uttalade vilja avser att upplösa länet och i stället sammansvetsa det med två andra.

Som ett av de bäst fungerande länen sett till bland annat sjukvård kan man ifrågasätta kommitténs ovilja att ta hallänningarnas synpunkter i beaktande, i vart fall om målet med indelningen bland annat är att skapa bättre förutsättningar för vård.

 

Med hänsyn till ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Anser statsrådet att Sveriges karta bör ritas om för att bilda dessa regioner?