Fråga 2015/16:970 Konsekvenser för svenskt jordbruk av Kemikalieinspektionens beslut

av Betty Malmberg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Nyligen ansökte LRF om dispens för användandet av ett växtskyddsmedel som åter kan möjliggöra odling av vårraps och vårrybs i Sverige, trots de svåra angrepp av jordloppor som råder. Alltsedan EU-kommissionen år 2013 införde ett förbud mot användande av det kemiska ämnet klotianidin har odlingen av de nämnda grödorna i Sverige minskat kraftigt – faktiskt med hela 90 procent. 

Samtidigt vet vi att odlare i bland annat Storbritannien och Finland har fått dispens för sin odling. På direkt fråga om varför länderna tolkar EU-kommissionens beslut på olika sätt svarar ansvarig chef vid Kemikalieinspektionen (KemI):

”Det är olyckligt att olika medlemsländer gör olika tolkningar av möjligheterna till dispens. Vi tycker att det skulle vara bra om EU-kommissionen kunde agera mot de medlemsländer som enligt oss inte gör rätt bedömning av EU-förbudet.” (http://www.ja.se/artikel/49798/visa?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=Artikel-49798&utm_campaign=160224-147

KemI utgår alltså ifrån att deras tolkning är den rätta, något som medför förödande konsekvenser för svensk jordbruksproduktion och kan innebära att svensk livsmedelsindustri tvingas importera råvara från länder som använt ett växtskyddsmedel som inte svenska myndigheter har godkänt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att medlemsstaterna ska tolka EU-förordningen på samma sätt, inte minst i de fall då svenska myndigheter tolkar EU-förordningen på ett sätt som missgynnar den inhemska produktionen?