Fråga 2015/16:966 Mord på urfolksledare i Honduras

av Hans Linde (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 3 mars mördades Berta Cáceres i sitt hem av okända män. Cáceres var ledare för urfolksgruppen lenca och organisationen COPINH i Honduras. Hon var internationellt känd för sitt engagemang för miljö- och människorättsfrågor efter att i åratal ha fört en kamp till försvar för lencafolkets urfolksterritorier. Under de senaste åren har hon lett kampen mot vattenkraftsprojektet Agua Zarca, vars konsekvenser riskerar att bli mycket allvarliga för lencafolket.

Mordet på Cáceres är ingen isolerad händelse. Sedan statskuppen i Honduras 2009 mot den dåvarande presidenten Manuel Zelaya har landet drabbats av en våg av mord och övergrepp mot oberoende journalister, företrädare för urfolks- och bonderörelser, hbtq-aktivister, fackligt aktiva och oppositionella. Enligt en rapport från organisationen Global Witness mördas fler miljö- och urfolksaktivister i Honduras än någon annanstans i världen. Mellan åren 2010 och 2014 har 101 aktivister mördats. Straffriheten för dessa brott är i det närmaste total.

Det är nu viktigt att omvärlden agerar, både för att de honduranska myndigheterna verkligen ska utreda mordet på Cáceres och ställa de ansvariga inför rätta och för att de politiska morden i landet ska upphöra.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

 

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, ska agera för att mordet på Berta Cáceres utreds, att de ansvariga ställs inför rätta och att Honduras respekterar de mänskliga rättigheterna och värnar säkerheten för landets invånare?