Fråga 2015/16:960 Minskade utsläpp från transportsektorn genom ökad användning av biodrivmedel

av Johan Hultberg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

EU:s statsstödsregler har en stor påverkan på utformningen av den svenska drivmedelsbeskattningen. Statsstödsreglerna innebär bland annat att biodrivmedel inte får ”överkompenseras”. Biodrivmedel får därmed inte genom stöd eller skattenedsättningar göras billigare än sina fossila motsvarigheter. Reglerna behöver verkligen förändras. För mig är det självklart att det måste vara möjligt att ha ett skattesystem som gör förnybara drivmedel mer konkurrenskraftiga än fossila – en uppfattning som jag hoppas att klimat- och miljöministern delar.

Nyligen lämnade Energimyndigheten sin så kallade övervakningsrapport rörande skattebefrielsen för flytande biodrivmedel under 2015. I rapporten konstaterar myndigheten att det inte funnits någon överkompensation år 2015 för biodrivmedel. Detta innebär att biobränsle, obeskattat, inte var billigare än det fossila bränslet och att den skatt som det beslutades om under hösten 2015 efter regeringens förslag inte var motiverad. Detta har drabbat biodrivmedelsmarknaden hårt. Särskilt har försäljningen av etanol i form av E85 minskat, men även försäljningen av rapsdiesel har hamnat i en liknande situation. Regeringens skattepolitik leder alltså till en minskad försäljning av biodrivmedel till förmån för fossila alternativ. Detta är ur ett klimatperspektiv mycket bekymmersamt. Regeringen har också gjort det dyrare att köpa supermiljöbilar i form av laddhybrider och att ha en miljöbil som tjänstebil. Regeringens samlade politik riskerar att bromsa omställningen av transportsektorn. Det är allvarligt, då transportsektorn står för omkring en tredjedel av de svenska klimatutsläppen.

Med anledning av att regeringens skattepolitik för närvarande straffar förnybara drivmedel vill jag fråga klimat- och miljöministern:

 

Hur ser ministern på möjligheten att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser genom en ökad användning av biodrivmedel, och avser regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att regeringens politik premierar i stället för straffar förnybara drivmedel?