Fråga 2015/16:959 Åtgärder för minskade avhopp från högskoleutbildningar

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Flera av våra lärosäten anordnar kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Det är viktigt såväl för den enskilde som för samhället. I Sacos rapport Vad kostar en akademiker? från 2015 visar beräkningar att en svenskutbildad läkare kostar 3,2 miljoner kronor, om man tittar på hela utbildningskedjan, medan en kompetenskomplettering för en invandrad läkare kostar en tiondel så mycket. Enligt en artikel i kårtidningen Göteborgske Spionen (1/2016) visar det sig dock att avhoppen från utbildningarna är relativt stora. Bristande språkstöd anges som en orsak.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vad kommer statsrådet att vidta för åtgärder för att fler personer med utländsk examen ska fullfölja sin högskoleutbildning och inte hoppa av studierna i förtid?