Fråga 2015/16:957 Kontanterna och landsbygden

av Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Jönköpings län är ett län med många småföretagare, och stora delar av länet är landsbygd. När jag har träffat småföretagare och medborgare som bor i länets glesbygder har jag mött en stor oro över hur betaltjänster förändras och kontanter avvecklas. Ingen är emot digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Tvärtom, nya affärsmöjligheter samt möjligheter till service och kommunikation har öppnats genom nätet och digitaliseringen. Men precis som i fråga om alla andra samhällsförändringar finns det behov av att leda och styra upp den.

Staten har tyvärr tillåtit de fem storbankerna att diktera villkoren för utvecklingen av betaltjänster och kontanthantering, och givetvis gör de detta till sin egen fördel. Landsbygden har inte alltid bredbandstäckning och tillräcklig mobiltäckning med kapacitet i näten. Det är svårt att få lönsamhet i betallösningar på landsbygden. Föreningar och småföretagare med mindre dagskassor på landsbygden upplever problem i sina kontakter med främst storbankerna. Turister har kontanter eller kort som inte fungerar. Konsekvenserna av nedlagda bankkontor och indragna bankomater eller inlämningsställen blir större på landsbygden. En fortsatt bra kontanthantering är av största betydelse för en levande landsbygd, tror jag. Staten måste visa stor lyhördhet mot företag och medborgare som upplever problem med en nedgraderad kontantanvändning.

 

Genom vilka konkreta åtgärder vill statsrådet förbättra landsbygdens bankservice och fortsatt kontantanvändning för dem som så vill?