Fråga 2015/16:956 Återgång till Europas liberalaste migrationspolitik

av Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under många år har Sverige haft Europas mest liberala migrationspolitik. Detta har resulterat i enorma påfrestningar såväl för vårt eget samhälle som för flyktingar runt om i världen, som av det skälet inte fått det efterlängtade bistånd som de annars kunde ha fått. I en tid när tusentals barn dör som följd av att de inte haft tillgång till rent vatten eller då människor dör eller svälter i flyktingläger för att FN inte har tillräckligt med resurser har man skrutit med att ”ta ansvar” för ett högt antal asylinvandrare till Sverige. Resultatet har som tidigare nämnts också inneburit stora ekonomiska, sociala och praktiska påfrestningar på vårt samhälle.

Under regeringens frågestund den 25 februari ställde därför undertecknad en fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som skulle besvara allmänpolitiska frågor. Då det inte är hennes ansvarsområde och då jag inte anser mig ha fått ett tydligt svar väljer jag att i stället rikta frågan till justitie- och migrationsministern:

 

Avser ministern och regeringen att arbeta för att Sverige ska återgå till den extremt öppna migrationspolitik som rådde för ett halvår sedan, ja eller nej?