Fråga 2015/16:953 Utveckling och stärkande av hemtjänstens kompetens

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Att använda sig av landets kompetenta hemtjänstpersonal för att stötta och vara räddningstjänsten behjälplig är inte bara att använda skattemedel effektivt utan det kan även effektivisera räddningsaktioner. I Tidaholm, Skaraborg, har sedan en tid hemtjänstpersonal vidareutbildats för att kunna hjälpa till och än snabbare vara på plats för att direkt kunna göra livsviktiga insatser när larmet till räddningstjänsten har gått. Det är hemtjänstpersonalen som arbetar natt som kan vara behjälplig vid exempelvis personskador och hjärtstopp, men tanken är att det skall fungera dygnet runt. Beslutet grundar sig i att hemtjänsten ändå är ute och åker, att de personer som arbetar inom hemtjänsten har bra utbildning och att det är ett effektivt och samhällsnyttigt sätt använda skattepengar på.

På samordningscentraler går det att se var hemtjänstens bilar befinner sig, och de kan då kallas till ett larm som inkommer i närheten. I bilarna finns både hjärtstartare och brandsläckare, vilket kan vara avgörande i vissa fall. Detta är ett gott exempel på samverkan som har utvecklats i Tidaholm, Skaraborg, och som skulle kunna visa fler vad som är möjligt. Det visar inte bara att viktiga kompetenser samverkar för att rädda än fler liv utan också på ett effektivare sätt att använda skattemedel. När avser regeringen att stimulera fler kommuner att samverka effektivare ?

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och ansvarigt statsråd att vidta för att förbättra stödet för äldre genom att till exempel utveckla hemtjänsten att samverka mer med andra viktiga samhällsfunktioner såsom räddningstjänsten, för att på så vis kunna rädda än fler liv och hjälpa fler som behöver hjälp?