Fråga 2015/16:946 Villkor för sportskytte

av Hans Hoff (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I Sverige finns runt 300 000 sportskyttar. En del har det som hobby. Andra tävlar i OS, VM, EM eller SM. Polismyndigheten vill nu införa hårdare krav när en person ansöker om förnyad vapenlicens efter fem år. Polismyndigheten kommer då att kräva att den som har mer än enstaka vapen måste ha tävlat i sporten för att kunna få förnyad licens, vilket skulle förhindra att man som motionär utövade flera grenar. Vidare finns förslag från Polismyndigheten om att man måste träna med sitt vapen i nio månader varje år för att aktivitet ska kunna styrkas och licens förnyas. Förslaget är att dessa nya regler ska skrivas in i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FAP). Om detta skulle bli verklighet skulle det få mycket allvarliga konsekvenser för breddverksamheten inom skyttesporten.

När det gäller tävlingsmomentet så är det förvisso så att många deltar i tävlingar men likväl utgörs det stora flertalet, precis som i alla sporter, av dem som inte har tävlingsambitioner.  Det finns de som helt enkelt har sportskytte som sitt stora intresse och hobby utan att tävla. Varför hindra dem att utöva sin sport?  Det kan knappast vara riksdagens avsikt att tvinga personer att tävla för att kunna fortsätta träna de grenar de utövar?

För norra Sveriges sportskyttar är vidare kravet på nio månaders aktivt utövande av sporten per år mycket svårt att uppnå. Detta beror på att övningsbanorna av säkerhetsskäl (banorna är frusna och det kan uppstå rikoschetter) inte kan hålla öppet så länge. Enda alternativet för norra Sveriges sportskyttar vore då att åka till södra Sverige och träna där. Det är något som faller på sin egen orimlighet och skulle de facto innebära ett förbud.

Polismyndigheten har på eget bevåg gjort denna tolkning av vapenlagstiftningen och vapenförordningen. Kraven har inget stöd i vare sig vapenlagstiftningen eller förordningen, och Polismyndigheten går därmed utöver sin befogenhet.

Ytterst har regeringen ansvaret för hur de statliga myndigheterna fungerar.

 

Vilka generella åtgärder avser statsrådet Anders Ygeman att vidta med anledning av det anförda?