Fråga 2015/16:938 Skatten på biodrivmedel

av Rickard Nordin (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Som en effekt av regeringens skattehöjningar på biodrivmedel minskar volymerna etanol och FAME kraftigt.

I dag straffbeskattas etanol och biodiesel, medan fossila drivmedel gynnas av ett lågt oljepris. Regeringen har heller inte lyckats presentera en långsiktig strategi för ”långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel” – något som man kommunicerat som målsättning att göra så snabbt som möjligt under mandatperioden.

Regeringen har refererat till problematiken kring överkompensation för att genomföra de senaste skattehöjningarna på biodrivmedel. Den senaste övervakningsrapporten från Energimyndigheten visar dock att ingen överkompensation har skett under 2015. Det är ytterligare ett bevis på att metodiken för att övervaka huruvida biodrivmedel är för mycket kompenserade via statsstöd inte är tillförlitlig och riskerar att medföra stora konsekvenser i omställningsarbetet till en fossiloberoende fordonsflotta. Med den nuvarande beräkningsmetodiken tittar vi bakåt för att styra utvecklingen framåt. Med fluktuerande oljepriser och råvarupriser och en tröghet i systemet är detta en metodik som inte överensstämmer med verkligheten. 

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson är därför:

Vilka initiativ tar finansministern för att förändra beräkningsmetodiken för att övervaka eventuell överkompensation av biodrivmedel och kommer finansministern att justera skatterna på biodrivmedel nu när ny information visat att överkompensation inte har inträffat?