Fråga 2015/16:932 Handläggningstider vid Nationellt forensiskt centrum

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Frågan om handläggningstider vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) uppmärksammas återigen. Konsekvensen av NFC:s långa handläggningstider är att teknisk bevisning dröjer, vilket kan leda till att förhandlingar blir försenade eller aldrig blir av. Det innebär att personer inte kan fällas för de brott som de misstänks för.

NFC har en mycket viktig funktion inom polisen. Till exempel kunde deras analyser bidra till att två personer kunde dömas i Göteborgs tingsrätt för terrorism. Men även andra ärenden – inte minst analys av vapen – har dragit ut på tiden, vilket försvårar lagföring av personer.

NFC genomgår just nu en inre omorganisation inom polisen. Vissa menar att resurser behöver tillföras för att korta handläggningstiderna. Att teknisk bevisning snabbt kan analyseras och besked levereras till åklagare och polis är avgörande för att effektivisera rättskedjan. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman (S):

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att korta ned handläggningstiderna vid myndigheten Nationellt forensiskt centrum?