Fråga 2015/16:924 Id-kontrollernas effekt på resandet mellan Ystad och Bornholm

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Att införa id-kontroller vid landets gränser blev en nödvändighet så som flyktingsituationen utvecklades i Europa under 2015, men regeringens bristfälliga hantering av frågan har lett till förseningar för pendlare samt ökade kostnader för bland annat Skånetrafiken, DSB och flera färjerederier. Kravet på giltig id-handling i form av ett pass eller EU-körkort har ställt till svårigheter för dem som bor på Bornholm. Ön är dansk, men majoriteten av trafiken till och från ön går via Ystad. Problemet är att många Bornholmsbor saknar både pass och EU-körkort, vilket innebär att de har stora svårigheter att, så länge id-kontrollerna finns kvar, resa från ön. Det har fått som konsekvens att frågan om en direktförbindelse mellan Rönne på Bornholm och Köpenhamn diskuteras bland danska politiker. Om det blir verklighet kommer det att påverka färjetrafiken mellan Ystad och Bornholm mycket negativt. Förra året reste 96 procent av alla dem som skulle till eller från Bornholm via Ystad, vilket motsvarar ungefär 1,4 miljoner personer. Om trafiken till och från Bornholm skulle gå direkt till Köpenhamn, i stället för som i dag via Ystad, skulle det innebära förlorade jobb i södra Skåne. Detta i en tid när vi verkligen behöver göra allt vad vi kan för att skapa nya arbetstillfällen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta resandet mellan Ystad och Bornholm?