Fråga 2015/16:920 Ökat regelkrångel för företagare

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Fyra av fem jobb skapas i dag inom småföretag. För dessa aktörer innebär regelförenklingar och sänkta kostnader oerhört mycket för att verksamheten ska kunna gå runt och vara lönsam. Under åtta år genomförde Alliansen över 600 reformer som underlättar för svenskt företagande. Det handlar exempelvis om förkortade handläggningstider, avskaffad revisionsplikt för små företag, förbättrad service och tillgänglighet samt bättre överblick över regelområdet för enskilda företagare. Allt detta har bidragit till att de administrativa kostnaderna för svenska företag sjunkit med 7 miljarder kronor.

Det är därför nedslående att efter endast ett år med S-MP-regeringen visar Skops nya undersökning från december 2015 att 29 procent av tillfrågade företagare upplever att det har blivit krångligare snarare än enklare att driva företag i Sverige. Jämfört med 2014 års undersökning är det också betydligt fler företagare som anser att det blivit krångligare att följa de statliga reglerna, och andelen som anser att det har blivit lite eller mycket krångligare har i år nästan fördubblats från 15 till 29 procentenheter.

Regelkrångel, inte minst inom skatteområdet, är något som fortsätter att orsaka extra arbete för företagare. Vart tredje företag (34 procent) i Skops undersökning anser också att skatte- och momsreglerna är det största hindret.

S-MP-regeringen säger sig värna svenskt företagande och prioritera regelförenklingar, men verkligheten som enskilda företagare upplever visar tydligt att regeringen misslyckats i sitt uppdrag att underlätta och skapa fortsatt goda villkor för att driva företag i Sverige. ”Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet kommer att vara fortsatt prioriterat av regeringen under mandatperioden”, kan vi läsa på regeringens hemsida, men vad innebär detta egentligen i praktiken? 

Utifrån detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka konkreta åtgärder och reformer avser ministern att ta initiativ till för att förbättra företagsklimatet och minska regelkrånglet i Sverige, och hur ser ministern på det faktum att allt fler företagare i Sverige upplever det som mer krångligt att driva företag i Sverige?