Fråga 2015/16:918 Utrustningen av HKP 14 F

av Markus Wiechel (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Marinen har efter avvecklingsbeslut av helikopter 4 (HKP 4) helt saknat helikopterburen ubåtsjaktförmåga. Det är väl känt att helikoptern, som komponent i en ubåtsjaktoperation alternativt en underrättelseoperation, har en mycket stor betydelse i det svåra uppdraget att lokalisera och identifiera samt, om så erfordras, även kunna bekämpa en främmande ubåt i svenska vatten.

Avsaknaden av ubåtsjakthelikopter undgick ingen under den kränkning som ägde rum i våra svenska vatten senast föregående år, och efter den incidenten har vikten av att tillföra marinen en sådan förmåga belysts flertalet gånger.

Ersättaren till HKP 4, som går under benämningen helikopter 14 F (HKP 14 F), har nu äntligen levererats till Försvarsmakten och försvarsministern var själv närvarande vid den invigningsceremoni som ägde rum i Kallinge i slutet av januari i år. Det finns såväl politiskt som i Försvarsmakten en mycket stor förväntan på när denna ubåtsjaktutrustade helikopter kan vara operativ och utgöra den nödvändiga komponent som marinen länge har efterfrågat.

HKP 14 F är utrustad med en av världens främsta flygburna sonarsystem, och tekniknivån i övrigt är i absolut toppklass. I dagsläget saknas tyvärr ett beslut om integrering av Ny lätt torped till HKP 14 F, vilket innebär att nämnda helikopter kommer att sakna egen bekämpningsförmåga. Detta innebär att helikoptern inte kan klara av en autonom uppgift som omfattar anfall med torped utan måste förlita sig på någon annan plattform som möjligen kan ledas in för att avge verkanseld mot ett identifierat fientligt undervattensmål. Detta sänker avsevärt effekten av nämnda helikopterplattform samt försvarsförmågan som helhet, för att inte nämna tröskeleffekten en beväpnad helikopterplattform utgör utifrån en potentiell angripares perspektiv.

Är det försvarsministerns mening att tillföra Försvarsmakten en sådan dyr och avancerad plattform utan att ta ett beslut om integrering av bekämpningsförmåga i form av Ny lätt torped på HKP 14 F?