Fråga 2015/16:917 Reserverade medel för Arbetsförmedlingen

av Désirée Pethrus (KD)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetslösheten är en av våra största samhällsutmaningar, inte minst den höga arbetslösheten bland unga och utrikesfödda. Arbetslöshet och utanförskap riskerar att leda till stora sociala problem och är ett slöseri med mänskliga resurser. Arbetsförmedlingens uppdrag är att hjälpa arbetssökande in i arbete, men verksamheten är ineffektiv och kostnadskrävande. 

I anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser disponerar Arbetsförmedlingen över cirka 12,2 miljarder kronor. Pengarna är tänkta att bland annat finansiera regeringens jobbsatsning för unga – traineejobb. I november förra året rapporterades att den endast resulterat i ett jobb i stället för de tilltänkta 32 000 jobben. Reformen är allt annat än framgångsrik.  

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev från regeringen för 2016 specificeras reserverade medel för anslagsposten 1:3 till 850 miljoner kronor som får användas först efter regeringens beslut.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är:

Vad har ministern och regeringen avsett med den nämnda specifikationen i Arbetsförmedlingens regleringsbrev, dvs. vad är det meningen att dessa medel ska användas till och när?