Fråga 2015/16:913 Torka och hunger i Somaliland

av Hans Linde (V)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Sedan i höstas har stora delar av världen drabbats av väderfenomenet El Niño. Flera regioner i världen har drabbats av extremt väder i form av torka eller översvämningar. Afrikas horn är en av de regioner som har drabbats absolut hårdast. Det är samtidigt en region där förmågan och resurserna att hantera det extrema vädret och dess konsekvenser är begränsade.

Somalia har drabbats av omfattande översvämningar samtidigt som Somaliland har drabbats hårt av torka efter uteblivna regn. Enligt myndigheterna i Somaliland hotas nu mer än 1 miljon människor av torkan. Matpriserna har redan stigit, i flera områden har matproduktionen kollapsat och undernäringen bland barn ligger på mycket höga nivåer.

Behoven är nu stora av akut humanitär hjälp. Det behövs mat och sjukvård till de människor som har drabbats av torkan. Det behövs tak över huvudet för dem som redan har tvingats överge sina hem på grund av vädret, och det behövs foder för att rädda den boskap som ännu inte har dött.

Somaliland är i dag en de facto självstyrande stat men har inte erkänts av något annat land. Regeringen i Somaliland har därför inte samma internationella kontakter och möjligheter att uppmärksamma den svåra situationen i landet.

Sverige är i dag en viktig aktör på Afrikas horn, både genom vårt långsiktiga utvecklingssamarbete och genom vår humanitära hjälp.

Jag vill därför fråga statsrådet Isabella Lövin:

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att Sverige, både som enskilt land och som medlem i EU och FN, ska bistå dem som har drabbats av torkan i Somaliland?