Fråga 2015/16:912 Snus som livsmedel

av Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I veckan kom SOU 2016:14 – En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk – till folkhälsominister Gabriel Wikström. Utredningen berör inte bara folkhälso- och näringspolitiken, utan den berör även livsmedelslagstiftningen.

I utredningen föreslås bland många andra saker att snus inte längre ska likställas med livsmedel. Detta leder i sin tur till att det inte längre skulle gå att ställa lika hårda livsmedelskrav på innehållet i snuset som i dag.

I det nya förslaget föreslås att Folkhälsomyndigheten skulle bestämma vilka tillsatser som är tillåtna. Det är en lösning som skulle vara högst olycklig med tanke på den kompetens som finns på Livsmedelsverket om tillsatser och som saknas på Folkhälsomyndigheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Delar statsrådet min bedömning att det vore olyckligt om livsmedelsfrågor, såsom frågor om tillsatser, ska hanteras av myndigheter som inte har den sakkunskapen?