Fråga 2015/16:910 Flytt av myndigheter till Skåne

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

På Dagens Nyheters debattsida skriver statsministern och civilministern den 3 mars att regeringen vill flytta vissa av landets myndigheter från Stockholm till andra delar av landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka myndigheter avser statsrådet att flytta till Skåne?