Fråga 2015/16:906 Dalabanans framtid

av Solveig Zander (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikverket har i förslag till järnvägsplan för 2017 beskrivit risken för hastighetssänkningar på Dalabanan mellan Uppsala och Hedemora. Enligt Dalabanans intressenter skulle hastighetssänkningarna kunna innebär förlängda restider med upp till 30 minuter från Uppsala till Sala och 45 minuter mellan Uppsala och Borlänge.

Nödvändig upprustning av den aktuella delen av Dalabanan ligger tidigast 2026 enligt Trafikverkets planer.

Dalabanan har stor betydelse för trafiken mellan Dalarna och Stockholm men har också en mycket stor betydelse för den regionala pendlingen i Uppsala län. Sedan Upptågettrafiken driftsattes i december 2012 har de skett en mycket kraftig ökning av pendlingen med tåg. Det har även märkts en positiv utveckling med befolkningstillväxt och etablering av arbetsplatser i Heby kommun.

En hastighetssänkning som skulle kunna leda till en nästan fördubblad restid mellan Heby och Uppsala skulle därför slå väldigt hårt mot regionen.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra kvalitet och kapacitet på Dalabanan så att någon hastighetssänkning inte behöver genomföras?