Fråga 2015/16:905 Ett nationellt antidopningsinstitut

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Regeringen och idrottsminister Gabriel Wikström har efter dopningsskandalen inom det ryska friidrottslandslaget, samt Arne Ljungqvists kritik, öppnat för en fristående antidopningsorganisation (Nado).

Den statliga utredningen Antidopning Sverige - En ny väg för arbetet mot dopning föreslog 2011 att man skulle undersöka möjligheten att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation med ett delat ansvar mellan staten och idrottens centrala organisation. Utredningen kom fram till många relevanta slutsatser.

En bidragande anledning att skilja antidopningsverksamheten från Riksidrottsförbundet (RF) är att Europarådskonventionen mot dopning inom idrott pekar på att all organiserad idrott omfattas av antidopningkonventionen, vilket inte är fallet med Sverige. En idrott som inte är ansluten till RF omfattas inte av någon statligt understödd antidopningsverksamhet, trots att idrotten verkar under ett internationellt förbund som har undertecknat världsantidopningskoden.

Sverige omfattas i dag av två internationella konventioner mot dopning inom idrotten, och staten anslår i dag betydande bidrag till idrottens antidopningsverksamhet. Under 2016 anslår staten 30 miljoner kronor inom ramen för statens stöd till idrotten för just denna verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

När avser statsrådet att gå vidare med planerna på ett nationellt antidopningsinstitut,  Nado?