Fråga 2015/16:903 Elektronisk fotboja vid kontaktförbud

av Pia Hallström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 16 juni 2015 inlämnade jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Frågan gällde lagen om elektronisk övervakning vid utvidgat kontakförbud. Min fråga till justitieministern var när regeringen kommer att tillsätta en utredning som ser över om kraven för när kontaktförbud får förenas med fotboja är för högt ställda. Detta i enlighet med ett tillkännagivande den 15 mars 2015.

Min uppfattning i det svar justitieministern gav var att han delade riksdagens uppfattning och att ministerns målsättning var att inleda ett utredningsarbete under hösten 2015.

Ingen utredning i frågan har i dagsläget tillsatts.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer regeringen att tillsätta en utredning som ser över om kraven för när kontaktförbud får förenas med fotboja är för höga ställda?