Fråga 2015/16:900 Autonoma fordon

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Statsrådet och jag har tidigare diskuterat vikten av att Sverige ligger i framkant vad gäller teknikfrämjande åtgärder såväl vad gäller autonoma fordon som andra fenomen inom trafikområdet. Autonoma fordon kommer sannolikt att innebära stora förändringar för vårt sätt att resa och för hur vi ser på biltrafik. Infrastrukturen kan behöva anpassas såväl som vårt sätt att se på biltrafikens behov. Dit är det dock en lång väg att vandra och jag tror att såväl statsrådet som jag håller med varandra om att det är av stor vikt att slå vakt om Sveriges höga ambitioner på innovationsområdet.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att främja arbetet med autonoma fordon i Sverige?