Fråga 2015/16:899 Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

För att hantera flyktingkrisen har regeringen infört såväl inre gränskontroller som id-kontroller för inresa i Sverige från Danmark. Danmark är ett land som länge varit Sverige närstående där vi har haft ett tätt samarbete bland annat inom ramen för det nordiska samarbetet. Det är självklart att det inte går obemärkt förbi i något av våra grannländer att Sverige har infört dessa kontroller varför det är viktigt för oss att göra ytterligare ansträngningar för att hålla ihop det goda samarbetsklimat som sedan tidigare finns i Norden.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

På vilka sätt har det nordiska samarbetet påverkats av att Sverige infört såväl id-kontroller som inre gränskontroller?