Fråga 2015/16:898 Den svenska militära alliansfriheten

av Erik Ottoson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsministern har i riksdagens kammare redogjort för sin uppfattning att Sverige är ett militärt alliansfritt land. Detta har då sagts i förhållande till vad ett Nato-medlemskap skulle kunna innebära för riket. Sverige är, som försvarsministern känner till, medlem i Europeiska unionen inom vilken man har etablerat vissa försvarssamarbeten och har förpliktelser gentemot andra medlemsstater.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist blir därför:

 

Kan försvarsministern ingående redogöra för på vilket sätt Sverige är ett militärt alliansfritt land visavi Europeiska unionen respektive Nato?