Fråga 2015/16:895 Utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret

av Mats Persson (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Riksdagen beslutade under 2015 i ett tillkännagivande till regeringen att snarast låta se över reglerna för det skatterättsliga företrädaransvaret.

Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att en företagare kan bli personligt betalningsansvarig om inte företaget kan betala sin skatt. Om en företagare inte sett till att bolaget betalat sina skatter och avgifter senast på förfallodagen samtidigt som avvecklingsåtgärder av bolaget inte påbörjats kan denna enligt företrädaransvaret göras personligt ansvarig för skulderna.

Reglerna har utsatts för mycket kritik. Varken Danmark, Finland eller Norge har regler som motsvarar det skatterättsliga företrädaransvaret. I andra länder utgår man från att det faktum att det i aktiebolagslagen finns ett strängt personligt betalningsansvar är tillräckligt för att hantera de situationer när företrädare har agerat allvarligt klandervärt.

I slutet av 2015 offentliggjorde Skatteverket en pm: Det skatterättsliga företrädaransvaret, borgenärsanstånd och hel eller delvis befrielse från betalningsskyldighet

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför:

Är Skatteverkets nämnda utredning den översyn som riksdagen har beslutat om ska genomföras, och är det enligt finansministerns bedömning lämpligt att den tillämpande myndigheten utför översynen av lagstiftningen?