Fråga 2015/16:880 Den palestinska myndighetens propaganda och uppvigling

av Tuve Skånberg (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

En fråga som alltför sällan uppmärksammas är hur den palestinska myndigheten och Fatah, Socialdemokraternas systerparti, sprider antisemitisk och antiisraelisk propaganda.

Den palestinska myndigheten sprider antisemitisk och antiisraelisk propaganda via sina mediekanaler samt via undervisning i skolor. Judar beskrivs på ett hatiskt och antisemitiskt sätt, medan palestinska terrorister hyllas som hjältar och förebilder. Företrädare för Fatah och den palestinska myndigheten hyllar regelbundet terrorattackerna mot israeler, och den palestinska myndigheten uppkallar gator, torg, skolor och idrottsturneringar till terroristernas ära. Indirekt finansierar den palestinska myndigheten terrorism genom att de betalar ut löner till dömda och frisläppta palestinska terrorister.

Den här sortens uppvigling till våld är den främsta orsaken till den senaste terrorvågen i Israel där många av förövarna är mycket unga. Många terrorister har dessutom nämnt uppviglingen till våld som orsaken till varför de begick terrorattackerna – antingen i förhör efter attackerna eller i inlägg på sociala medier före attackerna.

Antisemitiska uttalanden och uppvigling till våld av palestinska ledare dokumenteras bland annat av forskningsinstitutet Palestinian Media Watch. På deras webbsida hittar man dagligen nya exempel på sådana uttalanden, med goda referenser och belägg. Hittills har inte Palestinian Media Watch fällts för felaktigheter eller felöversättningar trots att de konstant granskas i sin rapportering.

Ett stort hinder för ett framtida fredsavtal är den ständiga retorik som utmålar judar och israeler som omänskliga och som endast förtjänar att utrotas.

Eftersom Sverige är ett av de största biståndsländerna till Palestina har vi mycket inflytande som kan användas för att främja freden. Biståndet till Palestina borde därför villkoras med att den palestinska myndigheten slutar sprida antisemitisk propaganda, slutar hylla terrorister och slutar uppvigla till våld.

Jag vill ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Är utrikesministern beredd att dels tydligt fördöma den Palestinska myndighetens antisemitiska propaganda, uppvigling till våld och utbildning med hatfyllda inslag, dels göra Sveriges bistånd till den Palestinska myndigheten villkorat på så sätt att denna propaganda m.m. måste upphöra innan myndigheten kan få ytterligare bistånd från Sverige?