Fråga 2015/16:877 Handläggningstiderna för validering av legitimationen för utländsk sjukvårdspersonal

av Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Långa väntetider och brister i tillgänglighet är alltjämt hälso- och sjukvårdens största utmaning, tillsammans med ett stort och växande behov av nya medarbetare.

I en tidigare skriftlig fråga 2015/16:815 belyste jag att Kommunal förvägrar nyanlända läkare att arbeta som undersköterskor under tiden som de väntar på att få sin svenska läkarlegitimation och frågade vad regeringen gör för att det ska bli lättare för nyanlända läkare att komma in på den svenska arbetsmarknaden i väntan på svensk legitimation.

I sitt svar skrev Ylva Johansson följande: ”I maj 2015 beslutade regeringen att tillskjuta medel samt gav Socialstyrelsen i uppdrag att korta handläggningstiderna för validering av utländsk sjukvårdspersonals legitimationer. Socialstyrelsen har även fått ökade resurser för validering av utländsk utbildning inom hälso- och sjukvården med 65 miljoner för 2016 och 42 miljoner kronor per år från 2017.”

Jag förutsätter att ministern följer detta noga och kan redovisa resultatet av dessa tillskjutna medel och ökade resurser.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hur mycket kortare och snabbare handläggningstiderna har blivit för validering av utländsk sjukvårdspersonals legitimationer samt validering av utländsk utbildning inom hälso- och sjukvården.