Fråga 2015/16:873 Gränspolisen i Norrland

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen har aviserat att man ämnar verkställa fler utvisningar under de kommande åren. Inrikesminister Anders Ygeman har själv sagt att uppemot 80 000 asylsökande som har fått avslag kan komma att utvisas. För att verkställa ett så stort antal utvisningar kommer stora delar av Sveriges polisiära resurser att tas i anspråk. För att inte gränspolisens ökade resursbehov ska gå ut över den övriga verksamheten krävs det att arbetet fungerar effektivt.

Sverige är ett land med stora avstånd och relativt gles befolkning. Detta blir än mer påtagligt i Norrland där enskilda poliser ansvarar för stora geografiska områden. Vid utvisningsärenden är polisen i Norrland tvungen att använda Migrationsverkets förvar i Gävle. I dag finns det inget annat tillgängligt förvar. I praktiken kan det innebära att en enskild polispatrull kan behöva köra fram och tillbaka mellan exempelvis Kiruna och Gävle, över 200 mil, bara för att komma till förvaret. Det är inte ett effektivt användande av polisens resurser i ett läge där organisationen är ansträngd. Situationen kräver att minst ett eller två nya förvar i Norrland öppnas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Ämnar statsrådet och regeringen stödja kravet om att öppna minst ett eller två nya förvar i Norrland?