Fråga 2015/16:870 Vinterdäck på lastbilar

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I dag är det lag på att ha vinterdäck endast på lastbilarnas drivaxel.

Jag vill fråga statsrådet Anna Johansson:

Avser statsrådet att ta initiativ till att utöka kravet på vinterdäck till fler lastbilsaxlar?