Fråga 2015/16:867 Skattehöjningar på biodrivmedel

av Per Åsling (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Läget är just nu akut för producenter och leverantörer av biodrivmedel, och i förlängningen för klimatet. Som en effekt av regeringens skattehöjningar på biodrivmedel minskar volymerna etanol och FAME kraftigt.

Som exempel räknar branschen med en årlig volymminskning på 150 000 kubikmeter med det nuvarande, och accelererande, volymtappet på biodiesel (branschens egen statistik för FAME). Samtidigt är etanolförsäljningen rekordlåg. Försäljningen av E85 sjönk med 40 procent under 2015. I december månad var nedgången hela 55 procent.

I dag straffbeskattas etanol och biodiesel, medan fossila drivmedel gynnas av ett lågt oljepris och av regeringens skattepolitik. Regeringen har heller inte lyckats presentera en långsiktig strategi för "långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel" – något som man kommunicerat som målsättning att göra så snabbt som möjligt under mandatperioden.

Som en första åtgärd uppmanar vi därför regeringen att omedelbart genomföra nya överkompensationsberäkningar som ligger till grund för skattehöjningen på biodrivmedel och justera skattenivåerna efter rådande läge. Det är inget annat än orimligt att fortsätta titta i backspegeln för att styra riktningen framåt.

Min fråga till finansministern är därför:

Kommer ministern att ta initiativ till en omedelbar revidering av de överkompensationsberäkningar som ligger till grund för skatten på biodrivmedel, och hur ser ministern på Sveriges möjligheter att behålla koldioxidskattebefrielsen för biodrivmedel även efter 2018?