Fråga 2015/16:866 Utvecklingen i Turkiet

av Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utvecklingen i Turkiet framstår som alltmer alarmerande. De senaste månaderna har det kommit många rapporter om militära attacker mot civila i de sydöstra delarna av Turkiet. Framför allt är det den kurdiska befolkningen som utsätts för de militära attackerna. Våren 2014 bröts den så kallade försoningsprocessen av Turkiets regering. Försoningsprocessen syftade till att leda fram till en stabilisering och fred. Den senaste tidens eskalering av våld, mord och övergrepp mot den kurdiska befolkningen i de sydöstra landsdelarna visar på behovet av en fredlig lösning mellan den kurdiska befolkningen och regeringen.

Den turkiska staten måste per omgående upphöra med att attackera civila och oskyldiga personer. För att undvika att attackerna uppstår på nytt bör försoningsprocessen snarast återupptas, eventuellt med en utomstående medlare. Europeiska unionen skulle kunna vara en aktiv aktör för att stoppa våldet mot civila kurder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Är utrikesministern beredd att verka för att EU ska förmå den turkiska staten att upphöra med sitt skoningslösa våld mot civila, framför allt kurder, i de sydöstra delarna av Turkiet samt att verka för att den så kallade försoningsprocessen återupptas?